فلسطینیان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • تنفس ناممکن!

    تنفس ناممکن!

    دور جدید تلاش برای عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی اسلامی منطقه با رژیم اشغالگر قدس که از سوی سران کاخ سفید جریان یافته به علت فقدان آثار قانونی مترتب بر آن از منظر حقوقی و سیاسی همانند گذشته محکوم به شکست و فاقد کارآیی است.