قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.