كودتاي سوم اسفند 1299

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • من کودتا کردم و رضا

    من کودتا کردم و رضا

    برای نخستین بار کلنل کاظم‌خان سیاح، رضا را به من معرفی کرد. کلنل گفت یک افسر قزاق پیدا کرده‌ام که به درد کار ما می‌خورد. هم قد بلند است، هم بد اخم، هم پر هیبت، هم افسرهایش دوستش دارند، فقط باید رویش فکر کرد. رضا هم در سالگرد کودتا خود را عامل کودتا معرفی کرد و از اقدامش اظهار ندامت نکرد.