مامور منابع طبیعی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ماموران منابع طبیعی ضابطان خاص دادگستری می‌شوند

    ماموران منابع طبیعی ضابطان خاص دادگستری می‌شوند

    مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ماموران منابع‌ طبیعی بر اساس ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری در ردیف ضابط خاص دادگستری محسوب می‌شوند و هر گونه تخریب و تصرف در اراضی ملی و منابع طبیعی را می‌توانند با نظر دادستان متوقف و نسبت به تشکیل پرونده و معرفی فرد خاطی اقدام کنند.