مجلس رضاخانی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • مجلسی که آرای منتخبانش بیشتر از جمعیت بود!

    مجلسی که آرای منتخبانش بیشتر از جمعیت بود!

    در روزهایی که در کشورمان سخن از انتخابات در میان بود، مروری بر شرایط این رویداد در دوران حاکمیت رضاخان، بهنگام به نظر می‌رسد. چه اینکه نشان می‌دهد در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم در کدامین فضای سیاسی به سر می‌بردند و با سرنگونی رژیم گذشته، از کدام ساختار فاصله گرفتند.