مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.