محسن شاندیز

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • شرایط کرونا بر عکاسی اثر گذاشته است

    محسن شاندیز:

    شرایط کرونا بر عکاسی اثر گذاشته است

    یک عکاس پیشکسوت درباره ثبت حال و هوای این روزهای جامعه به دلیل مشکلاتی که کرونا به وجود آورده است، خاطرنشان کرد: تا زمانی که مردم درگیر مشکلات اقتصادی باشند، جامعه شاد نیست و نمی‌توان انتظار پویایی داشت. شاید تمام این موارد را نتوان در یک عکس نشان داد، اما آمارها، اطلاعات و اخبار بیانگر این شرایط هستند.