محسن علی اکبری

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ناگفته های یک تهیه کننده / سینما از بین رفت

    به مناسبت روز ملی سینما و در ادامه سلسله نشست‌های تاریخ شفاهی، موزه سینمای ایران طی یک هفته هر روز گفتگوی تفصیلی با یکی از عوامل تاثیرگذار سینمای ایران را منتشر می کند. 24 شهریورماه گفتگوی «محسن علی اکبری » تهیه کننده سینمای ایران را می‌خوانید.