محمدشاه قاجار

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • جشنِ مرگ امیر در قهقههِ فواره های خون

  جشنِ مرگ امیر در قهقههِ فواره های خون

  تمام هوش و ذکاوت و وفاداریش را چه در دوره جوانی و چه در دوره سلطنتِ سومین و چهارمین پادشاه قاجار نثار دربار کرد و به اراده سلطانِ صاحب قِران به امیریِ نظام، امیر کبیر و اتابک اعظم ملقب شد، اما ۳۹ ماه بعد فتنه ها و دسیسه های همسر و مادر شاه اثر کرد و به فرمان غضبِ شاهانه، شاهرگ دستش زده شد و امیر در میان پرتاب فواره مانند خونِ دستش، رقص سما کرد و جشن مرگ گرفت.

 • تفسیر به رای حکم آخوند خراسانی توسط قاضیِ شرع احمدشاه

  تفسیر به رای حکم آخوند خراسانی توسط قاضیِ شرع احمدشاه

  حکم ملا محمدکاظم خراسانی ملقب به آخوند خراسانی از رهبران جنبش مشروطه در عصر محمدعلی و احمد شاه قاجار از سوی مشروطه خواهان تندرو به خصوص قاضی شرع شیخ ابراهیم زنجانی ایلخانی تفسیر به رای شد و با استناد به این حکم، فرمان قتل شیخ فضل الله نوری دیگر رهبر جنبش مشروطه صادر شد.

 • بورسیه دانشجویان ایرانی در اروپا با ۱۰۰ هزار تومان

  ۹۳ سال قبل در چنین روزی

  بورسیه دانشجویان ایرانی در اروپا با ۱۰۰ هزار تومان

  بورسیه دانشجویی محصلان ایرانی در کشورهای اروپایی از ۲۱۰ سال قبل تاکنون تاثیر بسزایی در توانمند شدن افراد برای علم آموزی و انتقال دانش و تجربیات روز به ایران داشت. اهمیت این موضوع از ۹۳ سال قبل با تصویب قانون اعزام محصلان ایرانی به اروپا مضاعف شد. در آن سال محصلان ایرانی با ۱۰۰ هزار تومان، بورسیه دولت در دانشگاههای اروپایی می شدند.