محمد شادروی‌منش

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • معضلِ آقابالاسر!

    معضلِ آقابالاسر!

    محمد شادروی‌منش ضمن بیان پیشنهادهایی برای وضعیت فعلی فرهنگ کشور، با اشاره به لزوم تساهل و تسامح در برخور با اهالی علم، ادب و فرهنگ از این‌که پدیدآورندگان امروز فرهنگ ایران نباید در چاپ و نشر با آقابالاسر برخورد کنند، می‌گوید.