مرکز 24 ساعته واکسیناسیون شیراز

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.