مسجد جامع ارومیه

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • کشف جدید با کاوش مسجد جامع ارومیه

    کشف جدید با کاوش مسجد جامع ارومیه

    سرپرست کاوش ضلع شرقی مسجد جامع ارومیه خبر داد: کاوش ضلع شرقی مسجد جامع ارومیه به کشف شواهد معماری و یافته‌های باستان‌شناختی از قرون میانه اسلامی، صدر اسلام و اواخر دوره ساسانی منجر شد.

  • باستان شناسان در مسجد جامع ارومیه

    باستان شناسان در مسجد جامع ارومیه

    پروژه تعیین عرصه و حریم محوطه‌های شمال استان آذربایجان‌غربی، با هدف توقف دخل و تصرف و تخریب هرچه بیشتر به تپه‌ها انجام می‌شود، تا وضعیت استقرارهای این منطقه روشن تر شده. زمینه ساز مطالعات تکمیلی در آینده باشد.