معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.