منطقه آزاد قصر شیرین

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • "قصرِشیرین" می‌تواند معجزه کند؟!

    "قصرِشیرین" می‌تواند معجزه کند؟!

    رفت و آمد بازرگانان به پیرائوس و پالیس زیاد بود و در شرایطی که احتمال حمله دشمنان به یونان وجود داشت باید فکری برای تامین امنیت این بازرگانان می شد، برای همین دیوارهای بلندی اطراف این دو بندر ساخته شد تا بازرگانان بتوانند در محیطی امن به تجارت خود ادامه دهند و همین محصور شدن موجب شد این دو بندرِ یونانی، لقب اولین "بنادر آزاد" جهان را به خود بگیرند، بنادری که تنها با هدف تامین امنیت بازرگانان محصور شده بودند.

  • قصرشیرین " منطقه آزاد" شد

    قصرشیرین " منطقه آزاد" شد

    قصرشیرین، با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما منطقه آزاد اعلام شد.