نخستین دیدار حضوری بایدن با یک رهبر خارجی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.