نشست رییس شوراى سیاست گذارى سلامت صداوسیما با انجمن و تشکل های معلولان و ناشنوایان و سازمان بهزیستی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.