نماکاری

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • یک تکه از همه‌ی «مایاک»

    یک تکه از همه‌ی «مایاک»

    به همین اندازه که امروز، چهارباغ عباسی پر از فست فود فروشی است، زمانی پر بوده از سینما و از «سینما مایاک» چهارباغ، تنها دو دیوار باقی مانده بود که یکی از آن‌ها سال ۱۳۹۸ و دیگری هفته‌ی گذشته زیر آجرنمای یک فست فود فروشی جدید، دفن شد.