نیروگاه شهید رجایی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • تعمیرات دوره‌ای در نیروگاه شهید رجایی قزوین

    تعمیرات دوره‌ای در نیروگاه شهید رجایی قزوین

    فرآیند تعمیرات حوزه الکتریک نیروگاه شهید رجایی در برنامه تعمیرات اساسی و واحد شماره ۴ گازی این نیروگاه در حال ادامه است و متخصصان این امور همگام با سایر حوزه‌های تعمیراتی، این واحد را به ویژه برای پیک تابستان ۱۴۰۱ آماده تولید برق پایدار می‌کنند و با پایان آن ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق افزوده می‌شود. نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی، با ۱۳ واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت نامی ۲۰۴۲ مگاوات، سالانه ۱۲ میلیاردکیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید می کند.

  • تعمیرات در نیروگاه برق شهید رجایی قزوین ادامه دارد

    تعمیرات در نیروگاه برق شهید رجایی قزوین ادامه دارد

    مدیر نیروگاه بخار گفت: واحد شماره ۲ بخاری نیروگاه شهید رجایی برای انجام تعمیرات بازدید دوره‌ای از مدار تولید خارج شد.