هنر محیطی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • هنر محیطی در تعامل با مخاطب شکل می‌گیرد

    کریم اله خانی:

    هنر محیطی در تعامل با مخاطب شکل می‌گیرد

    یک هنرمند، هنر محیطی کرمان می گوید: هر اثر هنری نشات گرفته از دغدغه‌های هنرمند است و در مجموعه اخیرم با عنوان شینار به گوشه‌ایی از زندگی عشایر و ارزش‌های این نوع زندگی در تقابل آن با زندگی ماشینی پرداخته‌ام . "تمام ناتمام" یکی از این آثار است که در منطقه ای که قبلا عشایر به آنجا کوچ می‌کرده‌اند در قالب چیدمان ارایه شد.