وبینار شیوع کرونا و آموزش مهندسی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.