ویکتور هوگو

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • از سعدی تا هوگو

  از سعدی تا هوگو

  هوگو، همۀ آنچه را که درباره شرق، درباره ایران و شاعران ایرانی خوانده بود به کاربست و از مجموع آن‌ها «شرقیات»، یکی از زیباترین شاهکارهای شعری خود را پدید آورد، اما در آن تاریخ او هنوز جوان بود و در کار شاعری تجربه‌ای طولانی نداشت، در نتیجه اقتباس او از شاعران مشرق زمین به شرح و تفسیر مضامین اشعار آنان محدود می‌شد و این کاری است که در مورد مضامین برگرفته از سعدی شیراز کرده است.

 • ویکتور هوگو؛ فراتر از یک نویسنده 

  /جهان نویسندگی/بخش اول

  ویکتور هوگو؛ فراتر از یک نویسنده 

  یک استاد ادبیات با اشاره به زندگی و زمانه ویکتور هوگو، گفت: ویکتور هوگو را سرآمد و حتی موسس رمانتیسیسیم می‌دانند، اما ویژگی‌های شخصیتی او را فراتر از یک نویسنده کرده است.