پیام بازرگانی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • چنبره آگهی بر آنتن صداوسیما!

    چنبره آگهی بر آنتن صداوسیما!

    در روزهای اخیر اخبار متعددی درباره پایان ریاست پنج سال و چهار ماهه عبدالعلی علی‌عسکری بر سازمان صداوسیما منتشر شده است که به نظر می‌رسد اتمام مأموریت وی در جایگاه رئیس رسانه ملی در حال قطعی شدن است.