کتاب آشپزی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • فروش «هنر آشپزی» با «دفترچه بسیج!»

    استقبال از کتاب منتظمی آن قدر زیاد بود که در سال‌های جنگ هشت ساله ایران و عراق و دوران کمبود کاغذ و مشکلات چاپ در ایران، هر چند به شوخی شبیه است، شایعه شده بود که کتاب «هنر آشپزی» برای جلوگیری از فروش در بازار سیاه با «دفترچه بسیج اقتصادی» فروخته می‌شود و در هنگام خرید کتاب در داخل این دفترچه‌ها مهری زده می‌شد تا نشان‌دهنده آن باشد که خریدار سهمیه «هنر آشپزی» را با این دفترچه دریافت کرده است!