کتاب راز؛ آن چه رهبران بزرگ می دانند و به کار می گیرند

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • نقد دانشجویی کتاب «راز»

    نقد دانشجویی کتاب «راز»

    کانون ادبی و کانون های فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نشست نقد و بررسی دانشجویی، کتاب «راز؛ آنچه رهبران بزرگ می‌دانند و به کار می‌گیرند»را برگزار می کنند.