کنفسیوس

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • زندگی کنفسیوس

    زمانی در یکی از امارت‌های محلی وزیر جرایم شد. نوشته‌اند از آن پس درستکاری مثل بیماری مسری همه‌گیر شد و «نادرستی و تباهی به شرم افتادند و رو پنهان کردند.»