کودکان معلول

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • چالش‌های روانشناختی تربیت کودکان دارای معلولیت

    چالش‌های روانشناختی تربیت کودکان دارای معلولیت

    یک روانشناس با بیان اینکه کودکان با نیازهای ویژه ـ معلول ـ خودپنداره پایین‌تری نسبت به سایر افراد دارند و از این رو در معرض مشکلات هیجانی اجتماعی زیادی هستند، گفت: آدلر ـ روانشناس ـ مهم‌ترین نیاز هر انسانی را عزت نفس می‌داند و معتقد است اگر والدین عزت نفس کودکان دارای معلولیت را افزایش دهند در نهایت حقارت و خود کم بینی را در آن‌ها کاهش داده‌اند. همچنین عزت نفس مناسب ، سازگاری اجتماعی و عاطفی این کودکان نیز افزایش می یابد.