گام دوم انقلاب، مکتب شهید سلیمانی ،الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.