گرم خانه امید اصفهان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • زندگی روی خط مرگ

    زندگی روی خط مرگ

    روزها کمتر در سطح شهر بزرگی مثل اصفهان دیده می شوند، اما در همین روشنایی روز هم می توان رد پررنگ حضورشان را در گوشه و کنار شهر دید. کافی است با راهنمای راه بلدی همراه باشی که نه فقط از جا و مکان بسیاری شان خبر دارد، بلکه از حال و روزگار پر فراز و فرود بیشترشان آگاه است.

  • درهای گرمخانه امید همچنان به روی بی خانمان ها بسته است

    درهای گرمخانه امید همچنان به روی بی خانمان ها بسته است

    ساختمان ۴۰۰ ساله تنها گرمخانه مردمی اصفهان بیش از ۵ سال، با وجود همه کاستی ها و مشکلات، سقفی بالای سر و مکانی برای به صبح رساندن شب و در امان ماندن از سرما و گرمای کوچه و خیابان برای افراد بی خانمان و کارتن خواب بود.