برداشت گندم و جو

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ویدئو / قم، رتبه نخست تولید بذرهای جو و گندم

    ویدئو / قم، رتبه نخست تولید بذرهای جو و گندم

    با توجه به خشکسالی‌های اخیر و وضعیت وخیم آب و هوایی در استان کویری قم و همچنین کاهش تولید بذر جو و بذر گندم کشور در سال زراعی گذشته، استان قم رتبه نخست تولید بذر جو و رتبه نخست مشترک با دو استان دیگر در تولید بذر گندم را کسب کرد. بذرهای اصلاح‌شده که در مقابل آفات و سایر عوامل تهدیدکننده رشد گیاه ایمن شده‌اند، محور اصلی افزایش تولید محصول هستند. اتحادیه تعاونی روستایی استان قم با تولید صد درصد بذر جو و ۹۰ درصد بذر گندم، علاوه بر خودکفایی استان، قادر به پشتیبانی از استان‌های دیگر در شرایط بحران آب شده است.