سفال

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • شکوفایی هنر جادویی 5000 ساله در کرمانشاه

    شکوفایی هنر جادویی 5000 ساله در کرمانشاه

    از هنرهای باستانی و اصیل ایرانیان است که برای خلقش آب و خاک و آتش پای کارند. قدیمی ترین نمونه هایش را که تابحال در ایران کشف کرده اند، "آجرهای مینایی لعابدار" مربوط به دوره هخامنشی است که سالهاست در موزه لوور پاریس نگهداری می‌شود.