• ۲۸ نماد بورسی متوقف شدند

    ۲۸ نماد بورسی متوقف شدند

    از میان نمادهای بورسی، ۲۸ نماد بورسی تا تاریخ ۳۰ مهر ماه به دلایل مختلف از جمله تعلیق نماد معاملاتی، برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده، افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف و... متوقف شدند.

تاپ سه اقتصاد کلان