• بحران آب به تهران نزدیک شد/ کاهش ۴۱ درصدی بارش‌ها

    بحران آب به تهران نزدیک شد/ کاهش ۴۱ درصدی بارش‌ها

    مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۲۳۵ میلی متر بارندگی در حوزه عملکرد استان تهران به ثبت رسیده که این میزان بارش در مدت مشابه سال آبی گذشته ۴۰۱ میلی متر بوده و اکنون استان تهران با کاهش ۴۱ درصدی بارش ها مواجه است.

تاپ سه انرژی