• جزییات فاینانس چینی قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان

    در گفت‌وگو با ایسنا اعلام شد

    جزییات فاینانس چینی قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان

    معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل‌ونقل کشور اعلام کرد: تمدید ال سی چهار میلیارد یوآنی و گشایش ال سی ۹.۶ میلیارد یوآنی قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان سر مهمترین مباحثی بود که در جلسات اخیر مورد بررسی قرار گرفته و وزیر راه برای پیگیری آن دستور داده تا در مراحل اجرایی این پروژه تسریعی صورت گیرد.

تاپ سه عمران و اشتغال