روان‌آب

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • رونمایی ازسامانه پایش سیلاب در تهران

  رونمایی ازسامانه پایش سیلاب در تهران

  معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در مورد سامانه پایش بارش و رواناب تهران توضیحاتی ارائه کرد.

 • استفاده ۱۰۰ درصدی از آب‌های تجدیدپذیر در کشور

  استفاده ۱۰۰ درصدی از آب‌های تجدیدپذیر در کشور

  معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به فشار بیش از حد روی منابع انرژی در ایران گفت: به‌طور میانگین ما در کشور از ۱۰۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر خود استفاده می‌کنیم.

 • انتقاد یک کارشناس محیط زیست از وضعیت مدیریت روان‌آب‌ها در کشور

  انتقاد یک کارشناس محیط زیست از وضعیت مدیریت روان‌آب‌ها در کشور

  هر سال با افزایش بارندگی‌ها مساله ضرورت مدیریت روان‌آب‌ها مطرح می‌شود. روان‌آب‌ها زمانی جاری می‌شوند که شدت بارندگی از ظرفیت نفوذ آب به داخل خاک بیشتر باشد و پس از پر کردن گودی‌های سطح زمین از طریق شبکه آبراهه سپس رودخانه اصلی از حوضه خارج شود و در نتیجه آب ناشی از بارندگی در سطح زمین باقی بماند. یک کارشناس محیط زیست وضعیت کشور در مدیریت روان‌آب را تاسف‌بار دانست و گفت: در صورتی می‌توانیم نسبت به کاهش میزان روان‌آب‌ها در کشور امیدوار باشیم که قوانین را با حساسیت بیشتری اجرا و برای حفظ منابع طبیعی کوشش بیشتری کنیم.