فرهنگ عامه

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • با شخصیت جنجالی نوروز ایرانی بیشتر آشنا شوید

    با شخصیت جنجالی نوروز ایرانی بیشتر آشنا شوید

    پیام‌آوران نوروزی با نزدیک‌شدن بهار سر چهارراه‌ها دیده می‌شوند. هر لباس قرمزی که دستشان بیاید می‌پوشند، چهره‌هایشان را سیاه می‌کنند و وقتی چراغ قرمز می‌شود بین ماشین‌ها حرکت می‌کنند و آنقدر بدنشان را با صدای تمبک حرکت می‌دهند تا چیزی دستشان را بگیرد.