• سه‌شنبه / ۳۰ دی ۱۳۹۹ / ۱۲:۵۱
  • دسته‌بندی: خبر بازار
  • کد خبر: 99103022132
  • خبرنگار : 30054

شکوفا شدن در زندگی+عکس

شکوفا شدن در زندگی+عکس

خودشکوفایی هنگامی رخ می دهد که افراد احساسات مثبت، عملکرد روانی مثبت و عملکرد اجتماعی مثبت را در زندگی خود تجربه می کنند.

به گزارش ایسنا،بنابراعلام بارسا، خودشکوفایی توصیف کننده و معیار سنجش سلامت روان و رفاه کلی زندگی است، و شامل چندین مولفه می باشد. خودشکوفایی متضاد زندگی حسرت آمیز و آسیب پذیر است، که به عنوان یک زندگی توخالی و پوچ در نظر گرفته می شود. خودشکوفایی یک مفهوم اصلی در روانشناسی مثبت نگر است.

خودشکوفایی توصیف کننده سلامت روانی مثبت است و به نوعی شکوفایی زندگی فرد است.

به گفته کیز، سلامت روان به معنای عدم وجود بیماری روانی نیست. بلکه سلامت روان "بعد جداگانه ای از احساسات مثبت و عملکرد" است. افرادی که به عنوان افراد خودشکوفا توصیف می شوند ترکیبی از سطح بالایی از بهزیستی عاطفی، بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی را دارند.

در شکوفایی مردم خوشحال و راضی هستند. آنها تمایل دارند زندگی خود را دارای هدف بدانند. آنها تا حدی احساس تسلط می کنند و تمام قسمت های زندگی خود را می پذیرند.

آنها از رشد شخصی برخوردارند به این معنا که همیشه در حال رشد، تکامل و تغییر هستند. سرانجام، آنها احساس استقلال دارند، آنها به جای اینکه قربانی سرنوشت شوند، سرنوشت خود را خود در زندگی انتخاب می کنند.

خودشکوفایی با مفهوم نئو ارسطویی مرتبط است. مطابق دیدگاه نئو ارسطویی، مفهوم خودشکوفایی انسان دیدگاه خوبی از انسان را ارائه می دهد که عینی، فراگیر، فردی، نسبی عامل، و اجتماعی است.

خودشکوفایی انسان را موجودی عینی می داند زیرا شخصیتی مطلوب و جذاب است. این امر (خودشکوفایی)  از انجام فعالیت هایی ناشی می شود که هم توانایی بالقوه فرد را بیان و هم تولید می کند.

به گفته کیز، فقط ۱۸.۱ درصد آمریکایی ها در واقع در حال شکوفایی هستند. اکثریت آمریکایی ها را می توان از نظر ذهنی ناسالم (افسرده) طبقه بندی کرد.

خودشکوفایی در روانشناسی مثبت گرا

خودشکوفایی به چه معناست ؟ منظور این است که به عنوان یک نفر احتمالاً ما می‌توانیم توافق کنیم که گیاهی که سالم و شکوفا است، "در حال شکوفا شدن" است، و تجارتی که در رونق و فروش بی‌سابقه است، "در حال شکوفایی" می باشد، اما شکوفا شدن چه معنایی برای انسان دارد ؟

برخی ممکن است موفقیت مالی را " خودشکوفایی" بدانند. دیگران ممکن است به فکر خودسازی و رشد باشند. شاید باور داشته باشید که یک فرد وقتی خوشحال و راضی باشد، یا در حال یادگیری چیزهای جدید و استفاده از مهارت های خود در چالش های جدید باشد، در حال شکوفایی است.

همانطور که مشخص شد همه این تعاریف درست هستند! یا حداقل، تا حدی درست هستند. شکوفایی یک سازه چند بعدی است، به این معنی که از چندین قسمت مهم تشکیل شده است و حداکثر شکوفایی فقط زمانی اتفاق می افتد که فرد سطح سالمی از هر بعد یا مولفه را تجربه کند.

ادامه مطلب را بخوانید تا بفهمید کدام یک از اجزای تشکیل دهنده شکوفایی هستند، چگونه شکوفایی در روانشناسی مثبت نگر مفهوم سازی و اندازه گیری می شود و اینکه برای شکوفایی چه کاری می توانید انجام دهید.

خودشکوفایی و تعریف و تاریخچه

خودشکوفایی یکی از مهمترین و امیدوار کننده ترین مباحث مورد بررسی در روانشناسی مثبت نگر است. این نه تنها به بسیاری از مفاهیم مثبت دیگر مربوط می شود، بلکه کلید بهبود کیفیت زندگی برای مردم در سراسر جهان است.

کشف این قطعات در معمای شکوفایی و یادگیری نحوه به کارگیری موثر یافته های تحقیق در زندگی واقعی، پیامدهای فوق العاده ای در نحوه زندگی، عشق ورزیدن و ارتباط با یکدیگر دارد.

خودشکوفایی از مرزهای خوشبختی یا رفاه ساده عبور می کند و طیف گسترده ای از ساختارهای مثبت روانشناختی را در بر می گیرد و دیدگاه جامع تری در مورد معنای احساس خوب و شاد بودن ارائه می دهد. به گفته "پدر بنیانگذار" خودشکوفایی، دکتر مارتین سلیگمن، خودشکوفایی نتیجه توجه دقیق به ایجاد و حفظ پنج مولفه است.

۱. هیجانات مثبت

۲. مجذوب شدن(درگیر شدن در زندگی)

۳. روابط مثبت

۴. معنا

۵. دستاورد

. هیجانات مثبت: چقدر هیجانات مثبت را در زندگی تجربه می کنیم. محوریت زندگی نباید بر مبنای شادی باشد.

. مجذوب شدن: شناور شدن و درگیر شدن با زندگی. اینکه من نقاط قوت زندگی را پیدا کنم و بر مبنای آن نقشه راه را برای خودم پیش ببرم.

. معنا: معنایی برای زندگی خودمان داشته باشیم. مولفه اول و دوم مربوط به خودت است در مولفه سوم تو باید به دیگران کمک کنی.

. روابط مثبت

. دستاورد: دستاوردی را بسازیم یا در زندگی داشته باشیم.

با استفاده از این الگو به عنوان چارچوب خود، می توانیم از خودشکوفایی به عنوان حالتی که هنگام تمایل به ایجاد هر ۵ مولفه درک می‌کنیم نام ببریم: افزایش احساسات مثبت، درگیر شدن با دنیا و کار (یا سرگرمی ها)، ایجاد روابط عمیق و معنی دار، یافتن معنا و اهداف در زندگی، و دستیابی به اهداف از طریق پرورش و استفاده از نقاط قوت و استعداد خود.

خودشکوفایی یافتن تحقق در زندگی ما، انجام وظایف معنی دار و ارزشمند و ارتباط با دیگران در سطح عمیق تر است - در اصل، "زندگی را خوب" زندگی کردن است (سلیگمن، ۲۰۱۱).

انتهای رپرتاژ آگهی