• ۲۵۰ هزار دانش آموز اتباع، ابزار هوشمند برای ورود به شاد ندارند

    ۲۵۰ هزار دانش آموز اتباع، ابزار هوشمند برای ورود به شاد ندارند

    رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور درباره ادامه تحصیل دانش‌آموزان اتباع خارجی از طریق شبکه شاد گفت: ۵۰۰ هزار اتباع خارجی در مدارس داریم که همه تحت پوشش آموزش هستند؛ اما از نظر دسترسی به سامانه شاد، ۲۵۰ هزار نفر ابزار هوشمند ندارند که از سازمان های بین المللی درخواست کردیم تا بخشی را تهیه کنند. تا کنون ۳۰ هزار ابزار با هماهنگی سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان فراهم شده است.

تاپ سه آموزش و پرورش