• صفحه کهنه یادداشتهای من گفت دوشنبه روز میلاد منه!

    برای تولد فرهاد مهراد

    صفحه کهنه یادداشتهای من گفت دوشنبه روز میلاد منه!

    دوباره ۲۹ دی ماه و میلاد فرهاد مهراد فرا رسید. اما این بار تولد این هنرمند درست مصادف شد با روز دوشنبه؛ روزی که فرهاد در آهنگ معروفش با عنوان «هفته خاکستری»، از آن به عنوان روز میلادش یاد می‌کند. هرچند در ادامه می‌شنویم که فرهاد شرایط را به نوعی نمی‌بیند که در آن برهه تولد خود را جشن بگیرد!

تاپ سه تجسمی و موسیقی