• عکس های کرونا تاریخ مصرف دارند

    یک هنرمند عکاس:

    عکس های کرونا تاریخ مصرف دارند

    یک عکاس و مستندساز با اعتقاد بر اینکه سوژه ای مانند کرونا برای عکاسی تاریخ مصرف دارد، در این زمینه می گوید: ویروس کرونا می‌تواند تأثیر درونی بر یک هنرمند به منظور خلق یک اثر فاین آرت بگذارد اما در نهایت بهتر است بیشتر موضوع عکاس‌های مطبوعاتی و خبرگزاری‌ها باشد.

تاپ سه تجسمی و موسیقی