• جشنواره فیلم کوتاه امسال شور و حال دارد؟

    جشنواره فیلم کوتاه امسال شور و حال دارد؟

    برخی فیلمسازهای کوتاه می‌گویند، جشنواره امسال با تاخیری که در برگزاری‌اش به وجود آمده است، دیگر هیجان گذشته را ندارد با این حال همین که فقط به برگزاری مجازی محدود نشده است، جای خوشحالی دارد.

تاپ سه سینما و تئاتر