• سرلشکر باقری: سر و دست شکستن بعضی‌ها برای پست‌ تعجب دارد/باید به شبهه‌های جوانان پاسخ بگوییم

    سرلشکر باقری: سر و دست شکستن بعضی‌ها برای پست‌ تعجب دارد/باید به شبهه‌های جوانان پاسخ بگوییم

    رییس ستاد کل نیروهای مسلح گفت:کسی که برای اداره کشور ما می‌آید باید بداند که مردم ما چه سختی‌ها کشیدند، چه خون‌ها داده‌اند و چه شهادت طلبی‌ها کردند. تعجب دارد که چرا برخی‌ها برای پست‌ها آنقدر سر و دست می‌شکنند . مهم این است که تحریم ملت ایران کامل برداشته شود و ملت ایران در این شرایط است که به برجام بازخواهد گشت. مردم رژیم صهیونیستی ماه‌ها است که در برابر منزل رییس جمهورش اردو زده‌اند که باید پاسخ‌گوی جنایت‌ها و فسادهای اقتصادی باشد.

تاپ سه فرهنگ حماسه