• نقش هوانیروز ارتش در عملیات بیت‌المقدس

    نقش هوانیروز ارتش در عملیات بیت‌المقدس

    هوانیروز با رشادت و دلاوری­‌های خلبانان خود در سرتاسر جبهه­‌های نبرد نقش انکارناپذیری در منهدم نمودن دشمن ایفاء نموده و کارشناسان نظامی غربی و شرقی را در بهت و حیرت فروبرد.

تاپ سه فرهنگ حماسه