• قرارداد ۲۵ ساله گردشگران ولخرج چینی را به ایران می‌آورد؟

    قرارداد ۲۵ ساله گردشگران ولخرج چینی را به ایران می‌آورد؟

    گزاره «گردشگری» در توافق ۲۵ساله ایران و چین، پس از لغو یک‌طرفه روادید ایران برای اتباع چینی، آیا می‌تواند آمارهای گردشگری ایران را جابه‌جا و نمودارهای اقتصادی و درآمد ارزی را صعودی کند؟ آیا این توافق اهرمی برای جذب گردشگران ولخرج چینی خواهد بود؟ راه‌حل آن برای جلوگیری از نفوذ نیروی کار چینی در بخش گردشگری ایران و رفع ایران‌هراسی در چین چیست؟

تاپ سه گردشگری و میراث