• چرا داغ این پزشک سنگین شد؟

    برای یک «فاطمی» در روز شهادت فاطمه زهرا (س)

    چرا داغ این پزشک سنگین شد؟

    در نگاهی حاصل تلفیق فیزیک و ماوراء، وقتی روح از کالبد آدمی جدا می‌شود، دست‌کم تا مدتی پس از آن‌که به خاک سپرده می‌شود، وزنی در مدار جاذبه‌ی زمین کم نمی‌شود. اما برخی، خود از چنان جاذبه‌ای برخوردارند که با مرگشان، چیزی از وزن دنیا کم می‌شود. دکتر سیدمصطفی فاطمی، بی‌شک از این دسته آدمیان بود.

تاپ سه فرهنگ عمومی