• شروع همکاری‌های علمی حوزه و دانشگاه از دفتر تبلیغات اسلامی

    شروع همکاری‌های علمی حوزه و دانشگاه از دفتر تبلیغات اسلامی

    معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ارتباط مناسب میان این وزارتخانه و دفتر تبلیغات اسلامی گفت: در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم زیرساخت‎ها به نوعی فراهم است و این نقطه می‌تواند شروع همکاری حوزه و دانشگاه از نظر علمی هم باشد.

تاپ سه دین و اندیشه